onsdag 29 april 2009


Wordle is a toy for generating “word clouds” from text that you provide.

Lätt och roligt med bildredigering


Lätt och roligt med bildredigering - Picnik

Introduktionsfilm till grundfunktionerna i Hjärntorget - PingPong

Varför behövs ett IT-stöd?
IT är viktigt för skolutveckling från flera perspektiv. Vårt samhälle är globaliserat med krav på effektiv kommunikation och samverkan. IT är också en del av skolans och elevernas vardag där verksamheten behöver en rad verktyg för att nå barnens och de ungas motivation och intresse. Dessutom kan digitala verktyg underlätta både administration kring lärande och vara en del av lärprocessen.

Hjärntorget vårt nya pedagogiska IT stöd bygger på applikationen PingPong. Här nedan kan du kika på en introduktionsfilm på grundfunktionerna i en film som Stefan Karlstam, pedagog på Utbildningsförvaltningen har gjort.
Om du tycker att filmrutan är för liten klicka HÄR.

Om du är intresserad kan du följa Hjärntorgets blog

måndag 27 april 2009

Rapport från Älvsborgs lokala IT mässa 23 april 2009Torsdagen den 23 april samlades 470 pedagoger, skolledare och politiker på Arken under en heldag för att bli insprierade runt IT och lärande. Mässan öppnades av stadsdelnämndens ordförande Bengt Arne Reinholdson.

Föreläsare under IT mässan var framtidsforskaren Thomas Fürth, Kairos Future och Fredrik Svensson, Rektorsakademien.

Bengt Odén och Lisbeth Johansson, utvecklingsledare i Älvsborg inledde mässan. Idén bakom mässan är att vi skall få möjlighet att mötas och dela med oss av den kunskap, erfarenhet och framtidstro som finns bland oss som arbetar i Älvsborg. Vi behöver samverka, samarbeta och samlära.

Under 2008 har ca 20 utvecklingsarbeten pågått i stadsdelens förskolor och skolor med sikte på IT och lärande. Under IT mässan presenterades projekten.

Vi hade möjlighet att ta del av att skriva sig till läsning,
 • one-to-one projekt,
 • bloggen möter undervisningen,
 • @-slöjda - en prtfolio på Internet,
 • havet i klassrummet,
 • fokus på genus,
 • Uganda - internationaliseringsprojekt,
 • barns delaktigeht i det fysiska rummet,
 • att arbeta med smartboard i förskolan,
 • att använda H2Zoom för ett kreativt skapande,
 • Introducera kompensatoriska tekniska hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd,
 • att arbeta med sagor,
 • Photostory som ett redskap för att få syn på barns lärande,
 • Sigge i kubik - ett I-pod projekt,
 • att arbeta med Garageband, E-twinning, animering ..... mm.


Projektdeltagarna skapade en utställningskärm
till mässan
Barbro Oxstrand, Älvsborgs doktorand presenterade sitt forskningsprojekt runt "Medieundervisning/Mediekompetens i skolans lägre åldrar för ett livslångt och hållbart lärande".Verksamhetschef Anders Andersson delger sina tankar om IT i Älvsborgs förskolor och skolor.
A Vision of K-12 Students Today

This project was created to inspire teachers to use technology in engaging ways to help students develop higher level thinking skills. Equally important, it serves to motivate district level leade...

Program för Älvsborgs lokala IT mässa 23 april 2009

Pressmeddelande på www.goteborg.se

SDF Älvsborg arrangerar lokal IT-mässa

Cirka 470 personer kommer till stadsdelsförvaltningens lokala IT-mässa på konferensanläggningen Arken torsdagen den 23 april kl 8.30 -16.30.

De flesta är pedagoger från stadsdelens förskolor och skolor, men även politiker från stadsdelsnämnden, administratörer från förvaltningen och stadens skolutvecklingsenhet, elever med flera är inbjudna.

- Syftet med konferensen är att delge varandra hur lärandet och pedagogiken i vardagen kan utvecklas med hjälp av tekniska hjälpmedel som datorer, digitalkameror, smartboards, podsändningar mm, säger Bengt Odén, utvecklingsledare inom avdelningen Barn och Ungdom i stadsdelsförvaltningen Älvsborg.

Två föreläsare kommer för att ge inspiration: Thomas Fürth från Kairos Future, och Fredrik Svensson från Rektorsakademin. Sammanlagt 26 lokala projekt i förskola, skola och på Fritidsgården presenteras för den som vill veta mer om hur kollegorna använder IT i sitt pedagogiska arbete.För mer information kontakta verksamhetschef Barn och Ungdom Anders Andersson, tel 031-366 10 60, e-post anders.andersson@alvsborg.goteborg.se

Erbjudande av arbetsdator. I Älvsborgs IT-satsning ingår datorn som ett pedagogiskt redskap i uppdraget som pedagog i förskola och skola.

En översikt om Älvsborgs förskolor och skolors lärmiljöer har skapats under våren 2008.

Vår utvecklingsplan för IKT användningen i våra förskolor och skolor.