måndag 27 april 2009

Rapport från Älvsborgs lokala IT mässa 23 april 2009Torsdagen den 23 april samlades 470 pedagoger, skolledare och politiker på Arken under en heldag för att bli insprierade runt IT och lärande. Mässan öppnades av stadsdelnämndens ordförande Bengt Arne Reinholdson.

Föreläsare under IT mässan var framtidsforskaren Thomas Fürth, Kairos Future och Fredrik Svensson, Rektorsakademien.

Bengt Odén och Lisbeth Johansson, utvecklingsledare i Älvsborg inledde mässan. Idén bakom mässan är att vi skall få möjlighet att mötas och dela med oss av den kunskap, erfarenhet och framtidstro som finns bland oss som arbetar i Älvsborg. Vi behöver samverka, samarbeta och samlära.

Under 2008 har ca 20 utvecklingsarbeten pågått i stadsdelens förskolor och skolor med sikte på IT och lärande. Under IT mässan presenterades projekten.

Vi hade möjlighet att ta del av att skriva sig till läsning,
 • one-to-one projekt,
 • bloggen möter undervisningen,
 • @-slöjda - en prtfolio på Internet,
 • havet i klassrummet,
 • fokus på genus,
 • Uganda - internationaliseringsprojekt,
 • barns delaktigeht i det fysiska rummet,
 • att arbeta med smartboard i förskolan,
 • att använda H2Zoom för ett kreativt skapande,
 • Introducera kompensatoriska tekniska hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd,
 • att arbeta med sagor,
 • Photostory som ett redskap för att få syn på barns lärande,
 • Sigge i kubik - ett I-pod projekt,
 • att arbeta med Garageband, E-twinning, animering ..... mm.


Projektdeltagarna skapade en utställningskärm
till mässan
Barbro Oxstrand, Älvsborgs doktorand presenterade sitt forskningsprojekt runt "Medieundervisning/Mediekompetens i skolans lägre åldrar för ett livslångt och hållbart lärande".Verksamhetschef Anders Andersson delger sina tankar om IT i Älvsborgs förskolor och skolor.
A Vision of K-12 Students Today

This project was created to inspire teachers to use technology in engaging ways to help students develop higher level thinking skills. Equally important, it serves to motivate district level leade...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.