måndag 8 juni 2009

Livskraftig förändring av undervisning och lärande sker underifrån

Professor Steven Heppell

Stephen Heppell, professor vid The Centre of Excellence in Media Practice på Bournemouth University.

20 maj 2009 | Stefan Pålsson

Samspelet mellan teknik- och samhällsutveckling driver ständigt på behovet av förändring inom utbildningsområdet. Den allt högre utvecklingstakten leder dock till att det blir svårt att förutse kommande möjligheter, krav och behov. Den brittiske forskaren Stephen Heppell menar därför att långsamma beslutsvägar och färdiga modeller för hur undervisningen i skolan ska se ut och fungera har spelat ut sin roll.

Stephen Heppell har arbetat med skolutveckling, teknisk innovation, medier och lärande i olika sammanhang ända sedan slutet av 70-talet. Numera är han professor vid The Centre of Excellence in Media Practice på Bournemouth University. Han är sedan länge engagerad i en rad offentliga och privata satsningar som rör utvecklingen av skolan och samhället. Det är en både angelägen och besvärlig uppgift.

Läs mer HÄR IT för pedagoger nr 6/2009

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.