fredag 11 september 2009

Tips för dig som arbetar i förskolan och skolan från Utbildningsradion UR

Förskoleteman

Här hittar du som är verksam eller blivande förskolepedagog tips på produktioner från UR som du kan använda för din egen fortbildning och i ditt dagliga arbete med barnen.

Språkutveckling

Här hittar du tips om språkutveckling i förskolan. Att få tillgång till språket innebär att barnet får tillgång till sina tankar. Förskolan har många möjligheter att uppmärksamma och stimulera barns språkglädje.

Matematik

Enligt läroplanerna ska matematik finnas med hela vägen, från förskola till gymnasium. Här hittar du tips och inspiration för hur matematik kan göras både roligt och spännande också för de yngsta barnen.

Hur funkar det?

Att forma, konstruera och nyttja material och teknik är en viktig del i barns utveckling och lärande. Här hittar du programtips, handledning och inspiration för hur du kan arbeta med teknik i förskolan.

Skolämnen

Här hittar du som är verksam lärare eller lärarstudent tips på produktioner från UR som du kan använda i din undervisning.

Tema

Här hittar du tips och inspiration i ämnesövergripande frågor och mer allmänna teman som du kommer i kontakt med i ditt arbete som pedagog.

Språk

UR har Sveriges största utbud av språkprogram i radio och tv. Här hittar du program för undervisning i moderna språk och engelska. Många av tv-programmen textas dessutom på flera språk. Programmen finns att låna på Mediecentralerna.

Svenska

Här hittar du en samling av UR:s program och produktioner som på olika sätt handlar om språk och läs- och skrivutveckling. Materialet kan användas i undervisning för elever i alla åldrar - från förskolan till gymnasiet.

Svenska som andraspråk

Material och inspiration för pedagoger som arbetar med elever med svenska som andraspråk. Här finns tips på böcker, lärarhandledningar och program anpassade för målgruppen.

Samhällskunskap

Om krig, brott, mediehysteri och mycket annat. Tv-program, böcker och webbplatser tar upp frågor som rör vårt samhälle och hur vi påverkar det.

Historia

Hur påverkas nutiden av historien? Här hittar du tv, radio och webb om historiska personer och händelser i Sverige och världen från forntid till nutid.

Religion

Vad innebär det att vara jude, kristen, muslim eller ateist? Här finns bland annat program om likheter och olikheter religionerna emellan.

Geografi

Vad händer med isen på Antarktis? Och vad heter Bulgariens huvudstad? Skolämnet geografi innehåller program och webb om Sverige och världen om landskap, kartor, katastrofer och mycket annat.

Matematik

Matematik finns överallt och behöver inte bara handla om att skriva siffror och räkna. Här hittar du exempel på kreativ matte till din undervisning.

LänkNaturkunskap

Skogen, djuren, rymden, kroppen, fysiken. Här finns tips på program, böcker och webb om naturvetenskapliga ämnen för alla elever från förskoleklass till gymnasiet och komvux.

Teknik

Människans historia och hennes teknik går hand i hand. Skolämnet teknik är i en ständig utvecklingsfas. Vad är teknik för de minsta eleverna? UR satsar på teknikämnet med en rad nya program för lärare och elever.

Bild

Här kan du som lärare ta del av handledningstips, inspiration och exempel på hur serieproduktion och animation kan användas undervisningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.