onsdag 9 december 2009

Intressant blogg att följa om IT och Utbildning


Bloggen drivs av personer som under lång tid satsat tid och kraft på att bygga upp kunskap inom området IT och utbildning. Redaktörgruppen består av Jan Hylén, Torbjörn Skarin och Krister Widell, men vi är fler som bidrar – en blandning av disputerade forskare, seniora konsulter och experter och såklart även personer med händerna mer direkt i utbildningsverksamheten.

Med denna blogg hoppas vi kunna förmedla kunskaper och idéer samt öppna en diskussion om erfarenheter inom området. Målet är att sprida kunskap och skapa debatt, men även att driva på utvecklingen mot en mer effektiv och kreativ användning av IT inom utbildningsområdet.

Bloggen innehåller en mix av iakttagelser och kunskaper baserade på vår erfarenhet från olika policynivåer (såväl internationellt som nationellt och även lokalt). Dessutom hoppas vi kunna sprida förslag till metoder för hur området kan utvecklas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.