måndag 7 juni 2010

Testa dina kunskaper om ungas nätvardag!

Det kan du göra på Surfa Lugnts webbplats.

Surfa Lugnt är en nätverksorganisation som har funnits sedan 2005 och som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet. Bakom Surfa Lugnt står flera svenska myndigheter, företag och ideella organisationer i samverkan. Ordförande för Surfa Lugnts styrelse är Kristina Axén Olin.
Höja vuxnas kunskaper om ungas vardag på nätetUnder 2009/2010 samordnar Surfa Lugnt ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet, ett initiativ som också stöds finansiellt av Sveriges regering.Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel mobbning och integritetsfrågor.Förutom hemsidan kommer Surfa Lugnt att utföra informations- och opinionsaktiviteter för att kommunicera med målgruppen föräldrar och andra vuxna i barns närhet, till exempel lärare och pedagoger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.