torsdag 22 december 2011

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Önskar
Lars, Anette, Lisbeth, Åsa & Lena

onsdag 14 december 2011

Ett smidigt verktyg för omröstningar -The Mentimeter

The Mentimeter är ett enkelt och smidigt verktyg för omröstningar.
Du svarar på frågan via en dator eller smartphone.
Inga inloggningar behövs.Du skapar en fråga enkelt och snabbt på hemsidan - via mobilen går du till adressen m.mentimeter.com och knappar in frågans VOTEID (Visas till höger på frågesidan).
Svarar på frågan - klart!lördag 10 december 2011

Tema Modersmål - Skolverket

Här finns det flera bra resurser och tips.

Bland annat BILDTEMAN, flerspråkig ljud- och bildordlista.

Det är en interaktiv ordlista som innehåller
definitioner av 1800 vardagstermer på 22 olika språk
.Du hittar också ANIMATIONSTEMAN, en animerad ordlista
som innehåller definitioner av 400 svenska verb.
Verben visas med en videosekvens, text och uttal
.

tisdag 6 december 2011

Skapa ordmoln med Tagul

Ett av flera digitala verktyg för att skapa ordmoln, Tagul.

Välj flera olika former på molnet:

onsdag 30 november 2011

Julkalender 2011


LTH (Lunds Tekniska Högskola) är tillbaka för femte året i rad med sin julkalender. I luckorna hittar man lärorika experiment som vänder sig till barn och ungdomar.
Klicka på bilden så kommer du direkt till kalendern.

måndag 14 november 2011

Ny sökfunktion


Nu kan du på högersidan i bloggen söka direkt i Länkskafferiets utbud.

söndag 30 oktober 2011

En lyckad start på en spännande utvecklingsresa. Rapport Älvsborgs IKT satsning 2007-2010

En lyckad start på en spännande utvecklingsresa. Så skulle man kunna sammanfatta var IKT-satsningen i Älvsborgs förskolor och skolor befinner sig våren 2011.

Utgångspunkt för satsningen har varit att våra skolor och förskolor ska erbjuda barnen en varierad lärmiljö, där lärprocesser och kreativt skapande stöds av många olika verktyg. En miljö som ger goda möjligheter att möta barns olika förutsättningar och behov – och som också speglar utvecklingen i övriga samhället och omvärlden. Här har IKT en viktig plats som ett av många verktyg för lärande och måluppfyllelse.

Satsningen har haft fokus på pedagogisk utveckling med hjälp av IKT som verktyg. Tekniken är endast en plattform för den pedagogiska utvecklingen. Det är pedagogernas digitala självförtroende och trygghet i att använda verktygen som är avgörande för utvecklingen av lärmiljöer.

Ladda ner rapporten HÄR.

torsdag 27 oktober 2011

De första stegen mot ett vaket nätanvändande ...


Statens medieråd lanserar Nosa på nätet – De första stegen mot ett vaket nätanvändande, ett kunskapspaket som ska öka mediekunnigheten bland yngre barn. Materialet introducerar källkritiskt tänkande, hur man är smart på nätet, tolkar budskap och hur man blir en kritisk mediekonsument.

Bakgrunden till satsningen är att medieanvändningen går allt längre ned i åldrarna och vid skolstart har flertalet barn i Sverige redan flera års dator- och internetvana. – Därför behöver både barnen själva och de vuxna som finns kring dem bli mer medvetna och mediekunniga, säger Anki Dahlin, direktör vid Statens medieråd.

Pedagoger och föräldrar till 6-åringar får information om barns medievardag, tips på övningar och lekar samt uppmuntras till en dialog om medier och medieinnehåll mellan barn och vuxna. Allt för att barnen ska få de första grunderna till ett nyfiket och kritiskt förhållningssätt till medier i allmänhet och internet i synnerhet.

måndag 24 oktober 2011

Plugg efter plugget - online

Lärare på Granbergsskolan i Bollnäs har skapat en resurs som heter PluggEfterPlugget online, där man lägger ut filmade genomgångar i matematik och NO. Totalt ca 70 st.


Tips från Skolväskan på Facebook.

Interaktiva övningar

MASSOR av interaktiva "övningar" för de yngsta, strukturerade efter ålder och ämne. Passar bra på interaktiva tavlor.

onsdag 19 oktober 2011

Coarkboard - Digitala posit-lappar

Corkboard.me är en enkel och elegant lösning. Med ett enda klick skapar du din anslagstavla, och därmed genereras en unik adress. Med ett nytt klick skapar du den första post-itlappen.Om ni är flera som tänker tillsammans skickar du ut länken, förslagsvis via chatt eller twitter. När det börjar bli dags att sortera är det bara att klicka och dra i ovankanten av lapparna. Anslagstavlan är hur stor som helst. Nere till höger finns en funktion för över blick.

Ingen registrering krävs. Inget krångel. Det gäller bara att du kommer ihåg adressen till din anslagstavla, för annars lär det vara lögn att någonsin hitta den igen.

Enklare kan det nog inte bli?

måndag 17 oktober 2011

Är du reklamsmart?Lär eleverna kritiskt granska reklam!

torsdag 13 oktober 2011

Idag premiär för Torghandel i Göteborg

Flera av Västra Göteborgs pedagoger, lärare och ledare delar med sig av sitt vardagsarbete med moderna verktyg.

Gamla Åkeredsskolvägs förskola
Monica Löfqvist och Charlotte Dufvenius, förskollärare

"Att arbeta med barns delaktighet och kommunikation med IKT som verktyg"
Vi ser följande möjligheter med IKT i förskolan: Att utveckla barns kommunikation och delaktighet i förskolan samt skapa förutsättningar för aktivt lyssnade.


http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/forskolan/att-arbeta-med-barns-delaktighet-och-kommunikation-med-ikt-som-verktyg

Melongatans förskola
Lena Hartman, barnskötare och IKT utvecklare

"Geocaching med förskolebarn"
Ser följande möjligheter med IKT i förskolan: Att It kan bli än mer naturligt verktyg i lärprocessen tillsammans med barnen.
Att finna vägar till kommunikation utanför förskolan med hjälp av tekniken och att kanske hitta en "vänförskola" att samarbeta med och ha utbyte med.

http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/forskolan/geocaching---ett-lustyllt-satt-att-lara

Fiskbäcksskolan

Solveig Eriksson bibliotkspedagog
"Hur information blir till kunskap - informationssökningsprocessen"
Möjligheter med IKT: Med IKT i klassrummet ges möjlighet att träna ett upp ett självständigt och kritiskt tänkande. Vilket källmaterial vi har att tillgå, för att träna upp "tänket"!
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/grundskolan/informationskompetens---alla-elevers-rattighet

Nya Påvelundsskolan
Anders Hackzell, lärare i No, teknik och matematik år 7-9
Learning by doing! Anders Hackzell tar NO-undervisningen med eleverna i 7:an till 9:an till nya nivåer när han låter dem filma experiment för fördjupat lärande.

http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/grundskolan/att-filma-no-laborationer

Hagenskolan
Karolina Nygren och Anna Sörensson, förskollärare

Vi kommer att prata om hur vi använder oss av Hjärntorget för att visa föräldrarna vår verksamhet genom vår "blogg", där får de också veckoinformation.
Vi tänker också berätta hur vi använder dokumentkameran och datorerna.
Anna: En stor möjlighet att synliggöra verksamheten och skapa samtal mellan föräldrar och barn. De olika medierna inom IKT skapar möjligheter till samarbete och delaktighet. Karolina: Från att ha varit en som kände rädsla inför allt som IKT står för tycker jag idag att det har gett otroliga öppningar till nya sätt att arbeta.
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/forskolan/bloggen-gor-arbetet-i-forskoleklassen-synligt

Citrusgatans förskola/Fiskebäcks naturförskola
Hanna Nordh och Jenny Jonsson, förskollärare
Hur vi arbetar med IKT integrerat med läroplansmålen på Citrusgatans förskola och Fiskebäcks naturförskola.
Vi tror att IKT är en plattform där vi pedagoger sätter begränsningarna genom vår uppfinningsrikedom och fantasi. Genom våra digitala verktyg kan vi nå våra strävansmål genom att vi ser möjligheterna.
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/forskolan/na-laroplanens-mal-med-stod-av-modern-teknik

Dalaskolan
Beatrice Sahlström och Karin Ulvelid år 1
Vi tänker prata om hur vi utvecklat vårt arbete med datorn i undervisningen på lågstadiet. Vi ser alla möjligheter och nödvändigheter med IKT i skolan!
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/grundskolan/vart-arbete-i-framtidens-klassrum

Fiskebäcksskolan
Ulrika Ringsberg och Agneta Landén, lärare i år 4
Vi tänker presentera för er hur vår resa sett ut från det att vi fick våra datorer till idag. Att använda datorn ger eleverna fler sätt att visa sina kunskaper samt gör dem mer motiverade.
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/grundskolan/att-utveckla-undervisningen-med-modern-teknik-och-oppna-fragor

Hjärntorget som informations- och kommunikationskanal
Maria Eriksson arbetar som förskolechef i Västra Göteborg
Jag håller på de blåvita lagen (IFK Göteborg och Leksands IF) sedan är jag ganska bra på att tejpa också.
Tänker prata om; Hur jag varje dag upptäcker nya sätt att utveckla mitt arbete och att IT i det sammanhanget är fantastiskt.
Ser följande möjligheter med IKT i förskolan; Det är ett fantastiskt sätt att arbeta och utveckla, förbättra det vi gör som känns helt rätt när jag tittar på hur samhället i övrigt utvecklas.
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/ledare/hjarntorget-som-informations--och-kommunikationskanal


söndag 9 oktober 2011

Torghandel premiär 13-14 oktober


"Idén om Torghandel är i grunden en krock mellan mötesplatser som tidigare arrangerats i staden. Hjärntorghandel med innehåll från Hjärntorget, Digg-event för utbildningsförvaltningen och Älvsborgs IT-mässa i Arken. Vi vill visa upp allt gott som görs i Göteborg och vi vill ha det hållbart och systematiskt över tid."

Torsdagen den 13 oktober slås portarna upp för Torghandeln i Göteborg. Gå in och titta på programmet och anmäl dig här

Scoop.it i undervisningen


Begreppet scoop skulle kunna översättas med håva in. Internettjänsten Scoop.it ger dig möjlighet att “håva in” intressanta artiklar och blogginlägg för att så kunna presentera dem på ett överskådligt sätt liknande en dagstidningssida. Varje artikel du väljer att lägga in på din sida presenteras med titel, bild och kort introducerande text. Du får ett urval av bilder att välja mellan men om ingen passar kan du lägga till en egen bild eller välja att inte ha någon bild alls. När artiklarna/inläggen är publicerade kan man enkelt flytta runt dem som man vill.

Exempel på sidor:

IT-pedagogik och mobilt lärande (Mats Larsnäs)
Corridor of Learning (Alastair Creelman)
TEDucation
(Peter Ellwe)
Tools for Learners (Nik Peachey)
Edu 2.0 (Steve Dembo)
Digital Delights forLearners (Ana Kristina Cristina Pretas)
Creative Commons
Technology in Education (Felix Jacomino)
Tech Pedagogy (Terry Elliot)

Scoop.it i undervisningen
Utifrån olika ämnen kan både lärare och elever skapa samlingar av artiklar. Artiklar som i sin tur kan ge goda möjlighet för källkritisk granskning och diskussioner. Att jämföra olika artiklar som behandlar samma ämne är mångfacetterat och berikande, långt ifrån den typ av lärande som sker genom tillrättalagda och perspektivlösa lärobokstexter. Som lärare kan man genom Scoop.it på ett enkelt sätt ta fram ett mångfalld av texter, som man har haft möjlighet att göra en kvalitativ förhandsgranskning av. Att hitta lämpliga och trovärdiga internetsidor är ett tidskrävande jobb och även om eleverna givetvis ska tränas i detta kan det inte alltid vara det primära syftet med elevernas arbete på internet.

Tjänsten är oerhört användarvänlig och den innehåller dessutom en social aspekt genom att man har möjlighet att följa olika användare och deras sidor.

För att använda Scoop.it måste du först registrera dig som användare. Som användare kan du sedan skapa sidor utifrån olika ämnen. Du fyller i titel, beskrivning, språk och taggar och sätter sedan igång med att lägga till sidor. Detta kan du göra genom att använda URL:en från sidor du vill inkludera, klicka på Scoop.it-ikonen som kan installeras i bokmärkesfältet eller välja bland de sidor Scoop.it tar fram åt dig genom att du angivit ämne.


Tips från I´m all for IT

fredag 7 oktober 2011

Dataspelens framtid i skolan??

Dataspel kan bli ett framtida inlärningsverktyg i skolan. Det vill spelutvecklare på högskolan i Skövde jobba för.

Lyssna: "...nya och bättre sätt att lära sig på"

Läs mer på Sveriges Radio

tisdag 4 oktober 2011

IT i skolan under lupp

Nu genomförs den första omfattande undersökningen av IKT i Europas skolor. Rektorers, lärares och elevers åsikter samlas in via online-frågeformulär (även det för första gången) för den europeiska undersökningen av skolor: IKT och utbildning. I varje land utser utbildningsdepartementet en nationell samordnare som arbetar med ESSIE, som har som mål att mäta framstegen när det gäller IKT-tillgången och användningen i 31 länder.


Läs mer HÄR.

Tips från Skolporten.com

fredag 30 september 2011

Så här gör du för att skydda privatlivet på FacebookFacebook genomför just nu en del förändringar som kan innebära att information om vilka webbsidor, applikationer och tjänster du använder automatiskt publiceras på din Facebook-sida.

Läs mer på Svt.se

torsdag 29 september 2011

Cartoon yourself in one click !

Överför en bild från din dator till webbsidan Cartonize och gör om bilden till serietecknat format. Lätt och snabbt laddar du hem bilden!

Tips från bloggen IKT i Majorna/Linné

Språklänkar!webbsidan LanguageGuide kan man träna;
 • Franska
 • Engelska
 • Tyska
 • Spanska
 • Italienska
I den franska sektionen finns;
 • Bildordlista: Håll musmarkören över bilden och får texten uppläst. Det finns en rad olika teman, ex alfabetet, resor, "hemmet" osv.
 • Interaktiva berättelser: En historia läses upp, du kan pausa när du vill, klicka på ett ord i texten för att få höra det igen. Vissa ord är även översatta när du håller markören över ordet.
 • Grammatik: Grammatiska förklaringar kombinerat med viss uppläsning.

tisdag 27 september 2011

Temasajten

Temasajten delar med sig av många olika teman som stöd och att bli inspirerad av.
Visar här några av de teman man kan ta del av. Här hittar du Temasajten.

torsdag 22 september 2011

Ungdomar och integritetFör fjärde gången ger Datainspektionen ut Ungdomar och integritet, en undersökning av ungdomars inställning till integritet i allmänhet och integritet på internet i synnerhet.
Rapporten visar att det är allt vanligare att unga lägger upp bilder och videoklipp på sig själva på nätet, skriver kommentarer under eget namn och delar med sig av information om sig själva. Det är också vanligare att unga kollar upp nya vänner och bekanta genom internetsökningar och att acceptansen för detta har ökat. Samtidigt ökar andelen unga som funderar på integritetsfrågor.

iPad i förskolanTipsar om en PIM 5:a som Sarah Wolf, förskollärare i Strängnäs kommun har gjort!

Tips från IT-prissans blogg.

lördag 10 september 2011

Öva matematik med hjälp av Nomp.

Ett gratis matematikspel med många nivåer är NOMP.
Man skapar ett konto och sen är det bara att spela mot sig själv.
Hur svårt eller lätt bestämmer man själv.
Vill du testa hittar du NOMP här.

Om man klarat en nivå får man en medalj, och medaljer är det ju alltid trevligt att få.
Lycka till.

måndag 5 september 2011

Marcussite.se delar med sig av fria kartor att använda till GPS

Marcussite.se delar med sig av fria kartor att använda till GPS. Fantastiskt att kunna använda dessa gratis kartor när men till exempel Geocachar. Vill du testa hittar du dem här.

Danmarks nationella strategi för it i skolan

För en vecka sedan presenterade den danska regeringen sin nationella strategi för it i skolan: En digital folkeskole. Den innebär totalt en satsning på upp till 1.5 miljarder danska kroner till och med 2015. 500 miljoner kommer från ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi), vars syfte är att investera i satsningar som förbättrar och effektiviserar den offentliga sektorn. Resten ska kommunerna ansvara för.Den nationella strategin för skolan ingår i regeringens övergripande digitala agenda och strategi för hela den offentliga sektorn, Den digitale vej til fremtidens velfærd, som lades fram veckan innan.

torsdag 25 augusti 2011

Ny handbok ska göra elever till medieexperter

Den 1 juli infördes den nya läroplanen Lgr 11, där medier har en framskjuten plats. Nu ger Mediekompass och Statens medieråd ut en handbok med förslag på hur lärare kan använda medier i undervisningen – och samtidigt stärka elevernas digitala kompetens. Publiceringen sker samtidigt med lanseringen av Statens medieråds nya digitala diskussionsforum som ska fungera som en mötesplats för alla som arbetar med, eller intresserar sig för barns och ungas medieanvändning.

Läs hela artikeln HÄR.

torsdag 11 augusti 2011

Lärarnas nyheter delar med sig.

Lärarnas Nyheter delar med sig av inspiration och fortbildning genom länkar till bra webbplatser. Här är 25 sajter om matematik, naturvetenskap och teknik.
Här finns länkarna.

tisdag 9 augusti 2011

Little Bird Tales – berättelser med egna foton som du kan rita i

Little Bird Tales är Photostory på webben. Lägg in en bild, berätta en historia och publicera. Svårare än så behöver det inte vara om du har en bra mikrofon i datorn och är nyfiken på att berätta digitalt.Att berätta en historia i ensamhet framför datorn, eller tillsammans två och två för att sedan plugga in sig i lärarens projektor och högtalare och först lite försiktigt, och sedan med allt större entusiasm lyssna och titta på berättelsen som nyss skapades är en underbar lärande miljö där flera av läroplanernas mål finns närvarande.

Elever och lärare online-vart går gränsen?

Lärarnas Riksförbund har i denna undersökning frågat 500 elever, 500 föräldrar och 500 lärare om elev- och lärarkontakter i sociala nätverk som Facebook på Internet.

Resultaten visar att användandet av sociala nätverk på internet är utbrett, såväl bland elever som bland lärare.

Resultaten från undersökningen visar också att elev- och lärarkontakter i främst sociala nätverk på internet inte är helt okomplicerat, utan kräver stor yrkesetisk eftertanke hos lärarna.

Ladda ner rapporten HÄR!

fredag 17 juni 2011

Ökat meritvärde på 1-1 skolor

Fredrik Svensson skriver på sin blogg om 1-1 skolorna i Falkenberg.


Foto: Lena Hartmann

Skolornas genomsnittliga meritvärde för avgångsklasserna har ökat och de skolor som har arbetat längst med 1-1 är de som ökar sin resultat mest. Läs mer på Fredrikbloggen.

torsdag 16 juni 2011

Kurs om satslära och satsdelar

Peter U Larsson delar med sig av sin kurs " Att läsa, skriva och kommunicera bättre".
Så här beskriver han den:
Jag utvecklade denna kurs för att hjälpa de som vill lära sig läsa, skriva och kommunicera bättre.
Det är min förhoppning att detta arbete kan hjälpa någon till en bättre förståelse och användning av språket.
Här hittar du kursen. Tipset hittades på bloggen IT-pedagoger i Lysekil.

onsdag 1 juni 2011


Att använda kompletterande material gör undervisningen mycket mer intressant. Nu hittar man de flesta av dessa material på utbudet.se. Här finns samlat lektionsmaterial från företag, myndigheter och organisationer som passar till de flesta skolämnena. Dessutom är de oftast knutna till läroplanen. Allt finns samlat på en och samma plats och utbudet är varierat - här hittar du inspirerande filmer, spännande spel, intressanta magasin, aktuella faktaark, böcker, foldrar med mera. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt då nytt material kommer in varje vecka, ibland oftare. Gå in och botanisera bland materialet som finns. Kanske passar något direkt.

fredag 27 maj 2011

Upptäck geocaching

Nu när sommaren närmar sig kan det vara kul att prova på geocaching.


Foto: Lena Hartmann

Öpedagogen har skrivit flera intressanta inlägg om geocaching och hur man kan använda sig av det i undervisningen. Hon skriver bl.a. att
 • Geocaching tar dig till platser du inte ens visste att de existerar.
 • Geocaching gör att du får lära dig allt möjligt om de platser som du besöker.
 • Geocaching tar dig ut i naturen och till staden.
Läs mer om Öpedagogen och geocaching här.

lördag 21 maj 2011

Skolinspektionens granskning av IT-användningen i undervisningen - Seminarie på Framtidens lärande 2011

Elever som går ut skolan ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Att skolan tar ansvar för att eleverna får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens är en fråga om demokrati och likvärdiga förutsättningar.

Forskning betonar vikten av dels en medveten strategi, dels att IT inte enbart används som alternativa verktyg i en traditionell undervisning utan införlivas i undervisningen utifrån en pedagogisk idé. Utvärderingar av svenska satsningar visar dock att det på många håll inte har skett några genomgripande förändringar av pedagogiken.

Mot bakgrund av problembilden kommer Skolinspektionen att granska IT-användningen som en tvärgående aspekt i de ämnesgranskningar som genomförs med start under 2011. Granskningens fokus kommer att vara om skolorna på ett medvetet sätt och utifrån en pedagogisk idé arbetar med att integrera IT i ämnesundervisningen.

Vill du lyssna till vad företrädare för Skolinspektionen berättade på Framtidens lärande 2011 har du möjlighet via klippen nedan.Den magiska dörren -ett romanprojekt med nya verktyg


Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Den magiska dörren har ett lättare upplägg än Huset på så vis att handlingen utgår från en person, ”jag”. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011

Se hur Elsa publicerat sin roman på bloggen Tegelbobarn.

Algodo - ett verktyg att lära fysik


Algodoo är ett dataprogram som du kan använda i undervisning i fysik och Teknik. Det är en svensk innovation som uppmuntrar kreativitet och intresse för naturvetenskap och teknik.

Du kan skapa simuleringar genom att använda enkla verktyg för att utforska och visualisera olika moment i undervisningen. Det passar lika bra att använda på en interaktiv tavla som på en enskild dator. Algodoo fungerar på alla moderna datorer, operativsystem och interaktiva skrivtavlor.

På you Tube finns en film som vsar vad Algodoo är.

Ta del av lektionsförslag på Algodoo bloggen.

JUST NU (till 26/5) en licens för 100 kronor. Uppge FLAlgodoo vid köp av licensen.


Glimtar ur en lärares vardag - exempel hur IKT används i klassrummet

Helena Kvarnsell, Björknässkolan, Nacka visade under konferensen Framtidens lärande 2011 ”många konkreta exempel på hur IT används i matte/NO/Tk”.

För mer tips följa Helenas blog http://matteochno.wordpress.com/ eller följ henne på Twitter @helenakvarnsell!

onsdag 4 maj 2011

Tynneredsskolans tidning nominerad till Lilla Journalistpriset.


Stort Grattis till Tynneredsskolan för nomineringen till Lilla Journalistpriset. Självklart håller alla vi som bor och arbetar i Västra Göteborg tummarna för att det ska bli seger.

söndag 1 maj 2011

Samarbeta online.

Den fantastiska Åsa Kronkvist på Högskolan i Kristianstad har gjort det igen! Alltså delat med sig av information mm som vi alla kan ha nytta av. Denna gång vill hon visa på några av alla de samarbetsmöjligheter som finns just nu. Vill du komma direkt till Åsas blogg där man alltid kan finna tips och idéer, kan du klicka här.

I den Google-site som heter Samarbeta online kan du ta del av information om hur man bland annat kan skriva tillsammans och hur man kan prata i online-möten. Alltså hur man på olika sätt kan samarbeta online. Du får lära hur man kan använda wikispaces och twitter. Ord som man kanske hört talas om, men inte vet hur de ska kunna användas. Här finner du Samarbeta online.

torsdag 14 april 2011

”Att skriva sig till läsning” med användning av iPads.

Snötsätraskolan har man kombinerat Arne Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning” med användning av iPads.Istället för att börja med att lära sig forma bokstäver för hand i ettan får barnen fokusera på att skriva på ett tangentbord. - Vi har använt tiden mycket mer till att läsa och skriva än att forma bokstäver, säger Helen Jansson som leder barnen i arbetet. På så sätt kommer barnen igång snabbare med att skriva längre texter.

En fördel med användningen av iPads som man upptäckte var att barnen slipper lyfta blicken från tangenterna för att titta på skärmen och på så sätt inte tappar bort sig. Dock såg man ett behov av att köpa in externa tangentbord för att öva på att använda båda händerna.

- Det är mycket lättare att hitta den färdiga bokstaven till ljudet du hör när du ljudar istället för att komma ihåg hur den såg ut, berättar Helana.

Eleverna jobbar i par kring en iPad. Medan den ene skriver ger sig den andre ut på jakt efter lappar med text, läser lappen och berättar för kompisen vad det stod. Den modellen uppstod när lärarna märkte att eleverna först skrev av lapparna utan att reflektera så mycket över vad det egentligen stod. Nu får de också öva på att ta in budskapet och hålla kvar det i korttidsminnet.

tisdag 12 april 2011

Spel om Sveriges geografi.


Roliga och lärorika spel om Sveriges landskap, sjöar, städer och landskapsdjur.

Topp till tå! - En webbplats om vår kropp.

Webbplatsen är framtagen i samarbete med teveserien Topp till tå!Målgrupp Topp till tå! vänder sig till barn i årskurs 0-3.
Syfte och mål Här kan barnen testa om de är friska eller sjuka. Man kan också bygga en drömkropp och skapa musik med hjälp av kroppens egna ljud framförda av kroppsljudsorkestern.

En rolig webbplats där fakta blandas med humor och en gnutta värdelöst vetande om kroppen.

Webbplatsen innehåller stiliserade och rörliga bilder av kroppen. Den ger även underlag för att utforska språket och möjlighet till bra språkträning.

söndag 10 april 2011

Skärminspelningsprogrammet Screencast-o-matic.

Screencast-o-matic är ett skärminspelningsprogram som är helt gratis och som fungerar till PC, Mac och Linux. Nu har Åsa Kronqvist med bloggen Uggleblogg gjort en film som visar precis hur man använder programmet. Som vanligt när Åsa gör något är det inga problem att förstå hur man ska göra när man använder Screencast-o-matic. Här hittar du Screencast-o-matic och här hittar du Åsas Uggleblogg.