tisdag 8 februari 2011

Urvalet avslöjar avsändaren - så kan du arbeta i undervisningen

Efter en fullmatad skoldag har eleverna mött en stor mängd information och förhoppningsvis lärt sig en hel del. Men varför fick de tillägna sig just dessa kunskaper, och vad var det de inte fick veta? En viktig aspekt av källkritiken som ibland hamnar i skymundan är frågan om urvalet. I den här artikeln får du veta mer om hur du kan göra dina elever mer medvetna om urvalets betydelse när det gäller att bedöma tillförlitligheten hos olika källor.

Så kan du arbeta i undervisningen

Här följer några förslag på övningar som du kan använda för att göra eleverna mer medvetna om urvalsaspekten.

  • Låt eleverna jämföra olika läroböckers presentation av ett visst kunskapsområde, t.ex. skildringen av en viss religion, politisk ideologi, historisk händelse eller vetenskaplig teori.

  • Låt eleverna jämföra urvalet inom ett ämnesområde i läroböcker med andra källor, t.ex. uppslagsverk, facklitteratur eller ämnesinriktade webbplatser.

  • Låt eleverna jämföra olika webbplatser som har likartad ämnesinriktning.

  • Låt eleverna jämföra urvalet inom ett ämnesområde i olika tryckta och nätbaserade uppslagsverk, t.ex. Nationalencyklopedin, Wikipedia, ämnesspecifika webbplatser osv.

  • Låt eleverna jämföra olika dagstidningars och andra mediers nyhetsrapportering från en och samma händelse.

  • Låt eleverna i samband med ovanstående övningar fundera över om urvalen kan avslöja något när det gäller avsändarens tendens i förhållande till ämnesområdet.

Läs hela artikeln från Skolverket HÄR!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.