lördag 21 maj 2011

Skolinspektionens granskning av IT-användningen i undervisningen - Seminarie på Framtidens lärande 2011

Elever som går ut skolan ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Att skolan tar ansvar för att eleverna får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens är en fråga om demokrati och likvärdiga förutsättningar.

Forskning betonar vikten av dels en medveten strategi, dels att IT inte enbart används som alternativa verktyg i en traditionell undervisning utan införlivas i undervisningen utifrån en pedagogisk idé. Utvärderingar av svenska satsningar visar dock att det på många håll inte har skett några genomgripande förändringar av pedagogiken.

Mot bakgrund av problembilden kommer Skolinspektionen att granska IT-användningen som en tvärgående aspekt i de ämnesgranskningar som genomförs med start under 2011. Granskningens fokus kommer att vara om skolorna på ett medvetet sätt och utifrån en pedagogisk idé arbetar med att integrera IT i ämnesundervisningen.

Vill du lyssna till vad företrädare för Skolinspektionen berättade på Framtidens lärande 2011 har du möjlighet via klippen nedan.2 kommentarer:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

    SvaraRadera
  2. Spännande! Ett fall framåt. Kanske kan det bli lite problematisk att inspektera något som många upplever som lite otydligt uppdrag - i frånvaro av skrivningar om detta i skollag och nationell IT-strategi. Men om det blir lite tydligare vad som förväntas PLUS att kommuner och skolor börjar få upp ögonen för att också OECD och PISA börjar med liknande nu, så kanske vi får upp farten på det IT-pedagogiska området. Och då menar jag på BRED front, inte bara spjutspetsar och pionjärer.
    /Hans Renman, TÄNK OM, www.tankom.nu

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.