söndag 30 oktober 2011

En lyckad start på en spännande utvecklingsresa. Rapport Älvsborgs IKT satsning 2007-2010

En lyckad start på en spännande utvecklingsresa. Så skulle man kunna sammanfatta var IKT-satsningen i Älvsborgs förskolor och skolor befinner sig våren 2011.

Utgångspunkt för satsningen har varit att våra skolor och förskolor ska erbjuda barnen en varierad lärmiljö, där lärprocesser och kreativt skapande stöds av många olika verktyg. En miljö som ger goda möjligheter att möta barns olika förutsättningar och behov – och som också speglar utvecklingen i övriga samhället och omvärlden. Här har IKT en viktig plats som ett av många verktyg för lärande och måluppfyllelse.

Satsningen har haft fokus på pedagogisk utveckling med hjälp av IKT som verktyg. Tekniken är endast en plattform för den pedagogiska utvecklingen. Det är pedagogernas digitala självförtroende och trygghet i att använda verktygen som är avgörande för utvecklingen av lärmiljöer.

Ladda ner rapporten HÄR.

torsdag 27 oktober 2011

De första stegen mot ett vaket nätanvändande ...


Statens medieråd lanserar Nosa på nätet – De första stegen mot ett vaket nätanvändande, ett kunskapspaket som ska öka mediekunnigheten bland yngre barn. Materialet introducerar källkritiskt tänkande, hur man är smart på nätet, tolkar budskap och hur man blir en kritisk mediekonsument.

Bakgrunden till satsningen är att medieanvändningen går allt längre ned i åldrarna och vid skolstart har flertalet barn i Sverige redan flera års dator- och internetvana. – Därför behöver både barnen själva och de vuxna som finns kring dem bli mer medvetna och mediekunniga, säger Anki Dahlin, direktör vid Statens medieråd.

Pedagoger och föräldrar till 6-åringar får information om barns medievardag, tips på övningar och lekar samt uppmuntras till en dialog om medier och medieinnehåll mellan barn och vuxna. Allt för att barnen ska få de första grunderna till ett nyfiket och kritiskt förhållningssätt till medier i allmänhet och internet i synnerhet.

måndag 24 oktober 2011

Plugg efter plugget - online

Lärare på Granbergsskolan i Bollnäs har skapat en resurs som heter PluggEfterPlugget online, där man lägger ut filmade genomgångar i matematik och NO. Totalt ca 70 st.


Tips från Skolväskan på Facebook.

Interaktiva övningar

MASSOR av interaktiva "övningar" för de yngsta, strukturerade efter ålder och ämne. Passar bra på interaktiva tavlor.

onsdag 19 oktober 2011

Coarkboard - Digitala posit-lappar

Corkboard.me är en enkel och elegant lösning. Med ett enda klick skapar du din anslagstavla, och därmed genereras en unik adress. Med ett nytt klick skapar du den första post-itlappen.Om ni är flera som tänker tillsammans skickar du ut länken, förslagsvis via chatt eller twitter. När det börjar bli dags att sortera är det bara att klicka och dra i ovankanten av lapparna. Anslagstavlan är hur stor som helst. Nere till höger finns en funktion för över blick.

Ingen registrering krävs. Inget krångel. Det gäller bara att du kommer ihåg adressen till din anslagstavla, för annars lär det vara lögn att någonsin hitta den igen.

Enklare kan det nog inte bli?

måndag 17 oktober 2011

Är du reklamsmart?Lär eleverna kritiskt granska reklam!

torsdag 13 oktober 2011

Idag premiär för Torghandel i Göteborg

Flera av Västra Göteborgs pedagoger, lärare och ledare delar med sig av sitt vardagsarbete med moderna verktyg.

Gamla Åkeredsskolvägs förskola
Monica Löfqvist och Charlotte Dufvenius, förskollärare

"Att arbeta med barns delaktighet och kommunikation med IKT som verktyg"
Vi ser följande möjligheter med IKT i förskolan: Att utveckla barns kommunikation och delaktighet i förskolan samt skapa förutsättningar för aktivt lyssnade.


http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/forskolan/att-arbeta-med-barns-delaktighet-och-kommunikation-med-ikt-som-verktyg

Melongatans förskola
Lena Hartman, barnskötare och IKT utvecklare

"Geocaching med förskolebarn"
Ser följande möjligheter med IKT i förskolan: Att It kan bli än mer naturligt verktyg i lärprocessen tillsammans med barnen.
Att finna vägar till kommunikation utanför förskolan med hjälp av tekniken och att kanske hitta en "vänförskola" att samarbeta med och ha utbyte med.

http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/forskolan/geocaching---ett-lustyllt-satt-att-lara

Fiskbäcksskolan

Solveig Eriksson bibliotkspedagog
"Hur information blir till kunskap - informationssökningsprocessen"
Möjligheter med IKT: Med IKT i klassrummet ges möjlighet att träna ett upp ett självständigt och kritiskt tänkande. Vilket källmaterial vi har att tillgå, för att träna upp "tänket"!
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/grundskolan/informationskompetens---alla-elevers-rattighet

Nya Påvelundsskolan
Anders Hackzell, lärare i No, teknik och matematik år 7-9
Learning by doing! Anders Hackzell tar NO-undervisningen med eleverna i 7:an till 9:an till nya nivåer när han låter dem filma experiment för fördjupat lärande.

http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/grundskolan/att-filma-no-laborationer

Hagenskolan
Karolina Nygren och Anna Sörensson, förskollärare

Vi kommer att prata om hur vi använder oss av Hjärntorget för att visa föräldrarna vår verksamhet genom vår "blogg", där får de också veckoinformation.
Vi tänker också berätta hur vi använder dokumentkameran och datorerna.
Anna: En stor möjlighet att synliggöra verksamheten och skapa samtal mellan föräldrar och barn. De olika medierna inom IKT skapar möjligheter till samarbete och delaktighet. Karolina: Från att ha varit en som kände rädsla inför allt som IKT står för tycker jag idag att det har gett otroliga öppningar till nya sätt att arbeta.
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/forskolan/bloggen-gor-arbetet-i-forskoleklassen-synligt

Citrusgatans förskola/Fiskebäcks naturförskola
Hanna Nordh och Jenny Jonsson, förskollärare
Hur vi arbetar med IKT integrerat med läroplansmålen på Citrusgatans förskola och Fiskebäcks naturförskola.
Vi tror att IKT är en plattform där vi pedagoger sätter begränsningarna genom vår uppfinningsrikedom och fantasi. Genom våra digitala verktyg kan vi nå våra strävansmål genom att vi ser möjligheterna.
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/forskolan/na-laroplanens-mal-med-stod-av-modern-teknik

Dalaskolan
Beatrice Sahlström och Karin Ulvelid år 1
Vi tänker prata om hur vi utvecklat vårt arbete med datorn i undervisningen på lågstadiet. Vi ser alla möjligheter och nödvändigheter med IKT i skolan!
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/grundskolan/vart-arbete-i-framtidens-klassrum

Fiskebäcksskolan
Ulrika Ringsberg och Agneta Landén, lärare i år 4
Vi tänker presentera för er hur vår resa sett ut från det att vi fick våra datorer till idag. Att använda datorn ger eleverna fler sätt att visa sina kunskaper samt gör dem mer motiverade.
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/grundskolan/att-utveckla-undervisningen-med-modern-teknik-och-oppna-fragor

Hjärntorget som informations- och kommunikationskanal
Maria Eriksson arbetar som förskolechef i Västra Göteborg
Jag håller på de blåvita lagen (IFK Göteborg och Leksands IF) sedan är jag ganska bra på att tejpa också.
Tänker prata om; Hur jag varje dag upptäcker nya sätt att utveckla mitt arbete och att IT i det sammanhanget är fantastiskt.
Ser följande möjligheter med IKT i förskolan; Det är ett fantastiskt sätt att arbeta och utveckla, förbättra det vi gör som känns helt rätt när jag tittar på hur samhället i övrigt utvecklas.
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/ledare/hjarntorget-som-informations--och-kommunikationskanal


söndag 9 oktober 2011

Torghandel premiär 13-14 oktober


"Idén om Torghandel är i grunden en krock mellan mötesplatser som tidigare arrangerats i staden. Hjärntorghandel med innehåll från Hjärntorget, Digg-event för utbildningsförvaltningen och Älvsborgs IT-mässa i Arken. Vi vill visa upp allt gott som görs i Göteborg och vi vill ha det hållbart och systematiskt över tid."

Torsdagen den 13 oktober slås portarna upp för Torghandeln i Göteborg. Gå in och titta på programmet och anmäl dig här

Scoop.it i undervisningen


Begreppet scoop skulle kunna översättas med håva in. Internettjänsten Scoop.it ger dig möjlighet att “håva in” intressanta artiklar och blogginlägg för att så kunna presentera dem på ett överskådligt sätt liknande en dagstidningssida. Varje artikel du väljer att lägga in på din sida presenteras med titel, bild och kort introducerande text. Du får ett urval av bilder att välja mellan men om ingen passar kan du lägga till en egen bild eller välja att inte ha någon bild alls. När artiklarna/inläggen är publicerade kan man enkelt flytta runt dem som man vill.

Exempel på sidor:

IT-pedagogik och mobilt lärande (Mats Larsnäs)
Corridor of Learning (Alastair Creelman)
TEDucation
(Peter Ellwe)
Tools for Learners (Nik Peachey)
Edu 2.0 (Steve Dembo)
Digital Delights forLearners (Ana Kristina Cristina Pretas)
Creative Commons
Technology in Education (Felix Jacomino)
Tech Pedagogy (Terry Elliot)

Scoop.it i undervisningen
Utifrån olika ämnen kan både lärare och elever skapa samlingar av artiklar. Artiklar som i sin tur kan ge goda möjlighet för källkritisk granskning och diskussioner. Att jämföra olika artiklar som behandlar samma ämne är mångfacetterat och berikande, långt ifrån den typ av lärande som sker genom tillrättalagda och perspektivlösa lärobokstexter. Som lärare kan man genom Scoop.it på ett enkelt sätt ta fram ett mångfalld av texter, som man har haft möjlighet att göra en kvalitativ förhandsgranskning av. Att hitta lämpliga och trovärdiga internetsidor är ett tidskrävande jobb och även om eleverna givetvis ska tränas i detta kan det inte alltid vara det primära syftet med elevernas arbete på internet.

Tjänsten är oerhört användarvänlig och den innehåller dessutom en social aspekt genom att man har möjlighet att följa olika användare och deras sidor.

För att använda Scoop.it måste du först registrera dig som användare. Som användare kan du sedan skapa sidor utifrån olika ämnen. Du fyller i titel, beskrivning, språk och taggar och sätter sedan igång med att lägga till sidor. Detta kan du göra genom att använda URL:en från sidor du vill inkludera, klicka på Scoop.it-ikonen som kan installeras i bokmärkesfältet eller välja bland de sidor Scoop.it tar fram åt dig genom att du angivit ämne.


Tips från I´m all for IT

fredag 7 oktober 2011

Dataspelens framtid i skolan??

Dataspel kan bli ett framtida inlärningsverktyg i skolan. Det vill spelutvecklare på högskolan i Skövde jobba för.

Lyssna: "...nya och bättre sätt att lära sig på"

Läs mer på Sveriges Radio

tisdag 4 oktober 2011

IT i skolan under lupp

Nu genomförs den första omfattande undersökningen av IKT i Europas skolor. Rektorers, lärares och elevers åsikter samlas in via online-frågeformulär (även det för första gången) för den europeiska undersökningen av skolor: IKT och utbildning. I varje land utser utbildningsdepartementet en nationell samordnare som arbetar med ESSIE, som har som mål att mäta framstegen när det gäller IKT-tillgången och användningen i 31 länder.


Läs mer HÄR.

Tips från Skolporten.com