torsdag 13 oktober 2011

Idag premiär för Torghandel i Göteborg

Flera av Västra Göteborgs pedagoger, lärare och ledare delar med sig av sitt vardagsarbete med moderna verktyg.

Gamla Åkeredsskolvägs förskola
Monica Löfqvist och Charlotte Dufvenius, förskollärare

"Att arbeta med barns delaktighet och kommunikation med IKT som verktyg"
Vi ser följande möjligheter med IKT i förskolan: Att utveckla barns kommunikation och delaktighet i förskolan samt skapa förutsättningar för aktivt lyssnade.


http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/forskolan/att-arbeta-med-barns-delaktighet-och-kommunikation-med-ikt-som-verktyg

Melongatans förskola
Lena Hartman, barnskötare och IKT utvecklare

"Geocaching med förskolebarn"
Ser följande möjligheter med IKT i förskolan: Att It kan bli än mer naturligt verktyg i lärprocessen tillsammans med barnen.
Att finna vägar till kommunikation utanför förskolan med hjälp av tekniken och att kanske hitta en "vänförskola" att samarbeta med och ha utbyte med.

http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/forskolan/geocaching---ett-lustyllt-satt-att-lara

Fiskbäcksskolan

Solveig Eriksson bibliotkspedagog
"Hur information blir till kunskap - informationssökningsprocessen"
Möjligheter med IKT: Med IKT i klassrummet ges möjlighet att träna ett upp ett självständigt och kritiskt tänkande. Vilket källmaterial vi har att tillgå, för att träna upp "tänket"!
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/grundskolan/informationskompetens---alla-elevers-rattighet

Nya Påvelundsskolan
Anders Hackzell, lärare i No, teknik och matematik år 7-9
Learning by doing! Anders Hackzell tar NO-undervisningen med eleverna i 7:an till 9:an till nya nivåer när han låter dem filma experiment för fördjupat lärande.

http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/grundskolan/att-filma-no-laborationer

Hagenskolan
Karolina Nygren och Anna Sörensson, förskollärare

Vi kommer att prata om hur vi använder oss av Hjärntorget för att visa föräldrarna vår verksamhet genom vår "blogg", där får de också veckoinformation.
Vi tänker också berätta hur vi använder dokumentkameran och datorerna.
Anna: En stor möjlighet att synliggöra verksamheten och skapa samtal mellan föräldrar och barn. De olika medierna inom IKT skapar möjligheter till samarbete och delaktighet. Karolina: Från att ha varit en som kände rädsla inför allt som IKT står för tycker jag idag att det har gett otroliga öppningar till nya sätt att arbeta.
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/forskolan/bloggen-gor-arbetet-i-forskoleklassen-synligt

Citrusgatans förskola/Fiskebäcks naturförskola
Hanna Nordh och Jenny Jonsson, förskollärare
Hur vi arbetar med IKT integrerat med läroplansmålen på Citrusgatans förskola och Fiskebäcks naturförskola.
Vi tror att IKT är en plattform där vi pedagoger sätter begränsningarna genom vår uppfinningsrikedom och fantasi. Genom våra digitala verktyg kan vi nå våra strävansmål genom att vi ser möjligheterna.
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/forskolan/na-laroplanens-mal-med-stod-av-modern-teknik

Dalaskolan
Beatrice Sahlström och Karin Ulvelid år 1
Vi tänker prata om hur vi utvecklat vårt arbete med datorn i undervisningen på lågstadiet. Vi ser alla möjligheter och nödvändigheter med IKT i skolan!
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/grundskolan/vart-arbete-i-framtidens-klassrum

Fiskebäcksskolan
Ulrika Ringsberg och Agneta Landén, lärare i år 4
Vi tänker presentera för er hur vår resa sett ut från det att vi fick våra datorer till idag. Att använda datorn ger eleverna fler sätt att visa sina kunskaper samt gör dem mer motiverade.
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/grundskolan/att-utveckla-undervisningen-med-modern-teknik-och-oppna-fragor

Hjärntorget som informations- och kommunikationskanal
Maria Eriksson arbetar som förskolechef i Västra Göteborg
Jag håller på de blåvita lagen (IFK Göteborg och Leksands IF) sedan är jag ganska bra på att tejpa också.
Tänker prata om; Hur jag varje dag upptäcker nya sätt att utveckla mitt arbete och att IT i det sammanhanget är fantastiskt.
Ser följande möjligheter med IKT i förskolan; Det är ett fantastiskt sätt att arbeta och utveckla, förbättra det vi gör som känns helt rätt när jag tittar på hur samhället i övrigt utvecklas.
http://torghandelgoteborg.net/sv/event-13-14-okt/ledare/hjarntorget-som-informations--och-kommunikationskanal


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.