söndag 9 oktober 2011

Scoop.it i undervisningen


Begreppet scoop skulle kunna översättas med håva in. Internettjänsten Scoop.it ger dig möjlighet att “håva in” intressanta artiklar och blogginlägg för att så kunna presentera dem på ett överskådligt sätt liknande en dagstidningssida. Varje artikel du väljer att lägga in på din sida presenteras med titel, bild och kort introducerande text. Du får ett urval av bilder att välja mellan men om ingen passar kan du lägga till en egen bild eller välja att inte ha någon bild alls. När artiklarna/inläggen är publicerade kan man enkelt flytta runt dem som man vill.

Exempel på sidor:

IT-pedagogik och mobilt lärande (Mats Larsnäs)
Corridor of Learning (Alastair Creelman)
TEDucation
(Peter Ellwe)
Tools for Learners (Nik Peachey)
Edu 2.0 (Steve Dembo)
Digital Delights forLearners (Ana Kristina Cristina Pretas)
Creative Commons
Technology in Education (Felix Jacomino)
Tech Pedagogy (Terry Elliot)

Scoop.it i undervisningen
Utifrån olika ämnen kan både lärare och elever skapa samlingar av artiklar. Artiklar som i sin tur kan ge goda möjlighet för källkritisk granskning och diskussioner. Att jämföra olika artiklar som behandlar samma ämne är mångfacetterat och berikande, långt ifrån den typ av lärande som sker genom tillrättalagda och perspektivlösa lärobokstexter. Som lärare kan man genom Scoop.it på ett enkelt sätt ta fram ett mångfalld av texter, som man har haft möjlighet att göra en kvalitativ förhandsgranskning av. Att hitta lämpliga och trovärdiga internetsidor är ett tidskrävande jobb och även om eleverna givetvis ska tränas i detta kan det inte alltid vara det primära syftet med elevernas arbete på internet.

Tjänsten är oerhört användarvänlig och den innehåller dessutom en social aspekt genom att man har möjlighet att följa olika användare och deras sidor.

För att använda Scoop.it måste du först registrera dig som användare. Som användare kan du sedan skapa sidor utifrån olika ämnen. Du fyller i titel, beskrivning, språk och taggar och sätter sedan igång med att lägga till sidor. Detta kan du göra genom att använda URL:en från sidor du vill inkludera, klicka på Scoop.it-ikonen som kan installeras i bokmärkesfältet eller välja bland de sidor Scoop.it tar fram åt dig genom att du angivit ämne.


Tips från I´m all for IT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.