fredag 27 maj 2011

Upptäck geocaching

Nu när sommaren närmar sig kan det vara kul att prova på geocaching.


Foto: Lena Hartmann

Öpedagogen har skrivit flera intressanta inlägg om geocaching och hur man kan använda sig av det i undervisningen. Hon skriver bl.a. att
  • Geocaching tar dig till platser du inte ens visste att de existerar.
  • Geocaching gör att du får lära dig allt möjligt om de platser som du besöker.
  • Geocaching tar dig ut i naturen och till staden.
Läs mer om Öpedagogen och geocaching här.

lördag 21 maj 2011

Skolinspektionens granskning av IT-användningen i undervisningen - Seminarie på Framtidens lärande 2011

Elever som går ut skolan ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Att skolan tar ansvar för att eleverna får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens är en fråga om demokrati och likvärdiga förutsättningar.

Forskning betonar vikten av dels en medveten strategi, dels att IT inte enbart används som alternativa verktyg i en traditionell undervisning utan införlivas i undervisningen utifrån en pedagogisk idé. Utvärderingar av svenska satsningar visar dock att det på många håll inte har skett några genomgripande förändringar av pedagogiken.

Mot bakgrund av problembilden kommer Skolinspektionen att granska IT-användningen som en tvärgående aspekt i de ämnesgranskningar som genomförs med start under 2011. Granskningens fokus kommer att vara om skolorna på ett medvetet sätt och utifrån en pedagogisk idé arbetar med att integrera IT i ämnesundervisningen.

Vill du lyssna till vad företrädare för Skolinspektionen berättade på Framtidens lärande 2011 har du möjlighet via klippen nedan.Den magiska dörren -ett romanprojekt med nya verktyg


Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Den magiska dörren har ett lättare upplägg än Huset på så vis att handlingen utgår från en person, ”jag”. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011

Se hur Elsa publicerat sin roman på bloggen Tegelbobarn.

Algodo - ett verktyg att lära fysik


Algodoo är ett dataprogram som du kan använda i undervisning i fysik och Teknik. Det är en svensk innovation som uppmuntrar kreativitet och intresse för naturvetenskap och teknik.

Du kan skapa simuleringar genom att använda enkla verktyg för att utforska och visualisera olika moment i undervisningen. Det passar lika bra att använda på en interaktiv tavla som på en enskild dator. Algodoo fungerar på alla moderna datorer, operativsystem och interaktiva skrivtavlor.

På you Tube finns en film som vsar vad Algodoo är.

Ta del av lektionsförslag på Algodoo bloggen.

JUST NU (till 26/5) en licens för 100 kronor. Uppge FLAlgodoo vid köp av licensen.


Glimtar ur en lärares vardag - exempel hur IKT används i klassrummet

Helena Kvarnsell, Björknässkolan, Nacka visade under konferensen Framtidens lärande 2011 ”många konkreta exempel på hur IT används i matte/NO/Tk”.

För mer tips följa Helenas blog http://matteochno.wordpress.com/ eller följ henne på Twitter @helenakvarnsell!

onsdag 4 maj 2011

Tynneredsskolans tidning nominerad till Lilla Journalistpriset.


Stort Grattis till Tynneredsskolan för nomineringen till Lilla Journalistpriset. Självklart håller alla vi som bor och arbetar i Västra Göteborg tummarna för att det ska bli seger.

söndag 1 maj 2011

Samarbeta online.

Den fantastiska Åsa Kronkvist på Högskolan i Kristianstad har gjort det igen! Alltså delat med sig av information mm som vi alla kan ha nytta av. Denna gång vill hon visa på några av alla de samarbetsmöjligheter som finns just nu. Vill du komma direkt till Åsas blogg där man alltid kan finna tips och idéer, kan du klicka här.

I den Google-site som heter Samarbeta online kan du ta del av information om hur man bland annat kan skriva tillsammans och hur man kan prata i online-möten. Alltså hur man på olika sätt kan samarbeta online. Du får lära hur man kan använda wikispaces och twitter. Ord som man kanske hört talas om, men inte vet hur de ska kunna användas. Här finner du Samarbeta online.