torsdag 31 maj 2012

Film om funktionen MÅL och FRAMSTEG i Hjärntorget
Vi arbetar på Trulsegårdsskolan i Torslanda/ Västra Hisingen med elever från år 6 till år 9. Eftersom vi känt ett behov att samla all information om elevernas kunskaper på ett ställe har vi börjat utforska Hjärntorgets pedagogiska möjligheter tillsammans. I hjärntorgsaktiviteterna har vi arbetat med diskussionsuppgifter, inlämningar och tester, lagt till traditionell klassrumsundervisning, ja allt vi har kunnat komma på, och kopplat detta till mål och framsteg.
Nu har vi hunnit fram till att "knyta ihop säcken" i och med att det går att koppla mål och framsteg till omdömet och på så sätt tydliggöra för eleven, vårdnadshavare och för oss själva som pedagoger hur eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven.
Eva Söderberg och Anniqa Frid, Trulsegårdsskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.