torsdag 30 augusti 2012

Vill du lära mer om snoken?

 

Naturstigen presenterar sin information med en pedagogisk målsättning. Det finns filmer, frågor och länkar att ta del av och tanken är att eleven får vara delaktig och fundera över det man tittat på och läst om.


Det här kan man läsa när man tar del av lärarhandledningen:
Under Vindskyddet kan man titta på naturfilmer som är ca 10-20 minuter långa. Man kan också svara på frågor, som är av olika svårighetsgrad. I Filmholken kan man se på kortfilmer. De är ca 5 minuter långa och ingår i serier. Till varje serieavsnitt hör frågor, också de av olika svårighetsgrad. 
 
Under de övriga sidorna finns olika arter presenterade i form av filmklipp och text: Gömslet handlar om däggdjursarter, Fågelkikaren fåglar, Förstoringsglaset smådjur ss. insekter, spindlar och blötdjur, Jordhålan kollar in grod- o kräldjur och Växtplatsen växter, svampar och alger. Länkarna under Naturstigen-logon leder dig direkt till olika djurgrupper "Kolla in", där enskilda arter presenteras.
 
 

måndag 27 augusti 2012

NY resurs: Geocaching med mobilen!Marie Andersson, Öpedagogen och Åsa Kronkvist, Ugglemamman har tillsammans byggt webbplatsen Geocaching med mobilen.

En enkel och instruktiv kom-igång-hjälp för den som vill prova på Geocaching.

måndag 20 augusti 2012

Tio svenska YouTubekanaler med genomgångar i Matematik

Om ni inte visste det så Youtube världens bästa TV-kanal med massvis av fantastiska lärare som vill dela med sig!

Genomgångar för grundskolan

Jerker Porat http://www.youtube.com/user/instantteaching

Jerker, nyligen utvald till Sveriges mest innovativa lärare, levererar videos anpassade för högstadiet och han använder sig av en ritplatta vilket gör att man ser hur genomgången växer fram på skärmen ackompanjerad av Jerkers röst.


Kunskapshubben, Martin Fernström Årstaskolan, http://www.youtube.com/user/Arstaskolan/videos

Årstaskolan har gjort närmare 200 videos till sin sajt Kunskapshubben, och mattefilmerna med den dynamiske guldäpplevinnaren Matrin Fernström är riktiga guldkorn, välproducerade med både animationer och genomgångar, tyvärr är det bara ett par av dessa som man kan hitta på Youtube och Vimeo, resten får man som sagt se på Kunskapshubben.


PEPonline, http://www.youtube.com/results?search_query=peponline&search=tag

PEPonline är ett initiativ från Bollnäs som innebär att man stöttar eleverna att Plugga efter plugget med hjälp av filmade genomgångar. Flera av genomgångarna är inspelade i Screenr, men på hemsidan hittar du allt material samlat och det finns i dagsläget närmare 70 filmer för åk 3 – 9.


Entréskolan, Sven-Göran Sanfridsson, http://www.youtube.com/user/sgsanfridsson

Sven Göran Sanfridsson är rektor på Entréskolan, men också passionerad mettelärare som lagt upp närmare 80 klipp om matte, mest för högstadiet där han gör klassiska genomgångar med hjälp av en vit tavla.


Tips från Andreas Skogs blogg IT förändrar skolan

tisdag 14 augusti 2012

Webbutbildning i informationssäkerhet för grundskolan årskurs 4 och 5


Barn och unga hanterar idag mycket information och till stor del även digitalt. Syftet med ISA är att höja elevernas medvetenhet om säker informationshantering och det egna beteendet. Eleverna ska efter att de genomgått ISA vara medvetna om hur de hanterar sin information i skolan och på fritiden, tex då de använder internet eller mobiltelefon. 
 
ISA består av en webbsida med filmer, frågor, quiz, lärarsidor och en lärarhandledning med en faktafördjupning. Allt underlag för lärare finns att ladda ner i PDF.

ISA har tagits fram i juni 2012 av MSB i samråd med Skolverket, Datainspektionen, PTS, Statens medieråd och ett antal grundskoleklasser.

Utbildningen är indelad i sex avsnitt

 • Viktig information
 • Risker
 • Skydda information
 • Sprida information på internet
 • Vem är vem på internet
 • Sant och falskt på internet

torsdag 9 augusti 2012

Torghandel i Göteborg på temat webbpublicering 13 sept


Torghandel på temat webbpublicering i skolan.

 


.SE arrangerar årligen en skoltävling som heter Webbstjärnan som ger lärare och elever möjligheter att utveckla sina kunskaper kring Internet genom att lära sig publicera och skapa skolarbete på webben. Den 13 september kommer Torghandel handla om hur lärare arbetat med webben i skolan. Vilka vinster de upplever samt du kommer få möjlighet att få konkreta tips och idéer för hur skolarbete kan se ut på webben.

Torghandel i Göteborg på temat webbpublicering
När? 13 september
Tid? 14.00-17.00
Var? Center för Skolutveckling Skeppsbron 4
Välkommen med din anmälan via detta formulär.


Följande lärare kommer att delta:

 • Pernilla Liljeberg - gymnasielärare som tillsammans med sina elever arbetade med att skapa webbplatser i samband med arbetet med elevernas projektarbete.
 • Jacob Mollstam lärare i svenska, matematik och SO som arbetar med webben som ett arbetsverktyg, i sin undervisning i 4,5, 6
 • Kristina Alexanderson kommer att prata om Webbstjärnan och det stöd och arbete som vi genomför för att hjälpa lärare igång. Du kommer att kunna få konkreta tips på det material som vi samlat för att lärare ska hitta förebilder
 • Malin Jeppsson, svensklärare på högstadiet som aktivt bloggar med sina elever. I sina bloggar glöder elevernas engagemang och intresse.
 • Helena Jungerby-Larsson, förskolelärare som arbetar med bloggen som ett verktyg för att visa upp elevernas arbeta och framsteg.
 • Rakel Cedersjö och Sofia Knüppel arbetar på Glasbergsskolan i Mölndal. De arbetar med blogg som verktyg i klassen och i flera andra övergripande projekt på skolan som bokredovisningar, faddergruppsarbeten, nordiskt samarbete och även pedagogisk dokumentation. I klassbloggen läggs arbeten som eleverna lätt kan visa, dela och reflektera över själva och tillsammans med andra i sin klass. Även föräldrar och andra bjuds in i klassrummet och kan ta del av allt spännande som händer där.

Hur ska it användas i skolans undervisning?

Hur ska it användas i skolans undervisning? skriver Stefan Pålsson i Omvärldsbloggen om projektet New Millennium Learners och slutrapporten som publicerades i juli Connected Minds: Technology and Today’s Learners. Projektet gick ut på att undersöka vad den digitala utvecklingen innebär för barn och ungdomar och för undervisningen i skolan.Så här skriver Stefan Pålsson:
Hårdvara och digitala medier är inte enbart att betrakta som verktyg som enkelt kan integreras i skolans vardag. Istället handlar det om systemförändrande krafter som ställer nya kompetenskrav, vilket bland annat innebär att undervisning, kunskapssyn och bedömning av elevers kunskaper och lärande måste finna nya former.

En av huvudpoängerna i Connected Minds är att det inte alls handlar om tekniken i sig, utan om hur den kan användas för att koppla samman lärande med andra lärande, med mentorer, med information från världens andra håll och med helt nya sociala och mediala uttrycksformer.

Vill du läsa rapporten: Connected Minds: Technology and Today’s Learners