torsdag 9 augusti 2012

Hur ska it användas i skolans undervisning?

Hur ska it användas i skolans undervisning? skriver Stefan Pålsson i Omvärldsbloggen om projektet New Millennium Learners och slutrapporten som publicerades i juli Connected Minds: Technology and Today’s Learners. Projektet gick ut på att undersöka vad den digitala utvecklingen innebär för barn och ungdomar och för undervisningen i skolan.Så här skriver Stefan Pålsson:
Hårdvara och digitala medier är inte enbart att betrakta som verktyg som enkelt kan integreras i skolans vardag. Istället handlar det om systemförändrande krafter som ställer nya kompetenskrav, vilket bland annat innebär att undervisning, kunskapssyn och bedömning av elevers kunskaper och lärande måste finna nya former.

En av huvudpoängerna i Connected Minds är att det inte alls handlar om tekniken i sig, utan om hur den kan användas för att koppla samman lärande med andra lärande, med mentorer, med information från världens andra håll och med helt nya sociala och mediala uttrycksformer.

Vill du läsa rapporten: Connected Minds: Technology and Today’s Learners

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.