tisdag 25 september 2012

” Att vända på klassrummet” - hur går det till?

Allt fler skolor satsar på IT. Nu kommer också ny IT-pedagogik in i undervisningen. ”Flipping the classroom” är en sådan ny undervisningsmetod.


http://www.knewton.com/flipped-classroom/

För att få mer tid för eleverna på lektionen struntar numera fysikläraren Daniel Barker på gymnasieskolan Norra Real i Stockholm i den traditionella katederundervisningen. Istället spelar han in sina genomgångar på Youtube.
Filmerna skickas sedan ut till eleverna så att de kommer förberedda till lektionen.

Läs mer på Svt nyheter!

Användning av IT-verktyg i undervisningen - En granskning av Skolinspektionen läsåret 2011/2012

Enligt läroplanen ska grundskoleeleverna lära sig använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men även om skolorna satsar på IT så används de nya verktygen sällan i undervisningen. Det visar Skolinspektionens granskning av användningen av IT-verktyg i undervisningen i naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, svenska och religionskunskap.

Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen undervisningen i naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, svenska (med fokus på läsprocessen) och religionskunskap. I dessa fyra granskningar uppmärksammades användningen av IT-verktyg i undervisningen. Skolinspektionen granskade om IT används på ett sätt som stödjer elevers kunskapsutveckling och om skolan bedriver ett strategiskt arbete för att använda IT i undervisningen.

Resultatet i korthet

  • Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande. Ofta har man nöjt sig med att använda IT-utrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.
  • Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet, och IT-användningen i undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse.
  • Lärarnas behov av kompetensutveckling för att använda IT-verktygen i det pedagogiska arbetet har inte tillgodosetts.
  • En del skolor saknar grundläggande förutsättningar för användning av IT i undervisningen därför att de saknar, eller har föråldrad utrustning. Ett annat problem är att de saknar IT-support i det dagliga arbetet.
Läs mer från Skolinspektionen HÄR!

fredag 14 september 2012

Skolappar.nu - En ny sajt har lanserats för recensioner av appar till förskolan och skolan.

En ny sajt har lanseras för recensioner av appar till förskolan och skolan. Här kommer apparnas användningsområden att kopplas till läroplanens syften och förmågor.Klicka HÄR för Skolappar.nu

torsdag 13 september 2012

Mer om THE BIG 5

Citaterat ur Göran Svanelids artikel på Bedömning för lärande.


I novembernumret 2011 av tidskriften Pedagogiska Magasinet publicerades artikeln ”The Big 5” och artikeln startade en lavin. Bland annat startades en facebook-grupp där pedagoger inom förskola och skola diskuterade frågor som handlade om innehållet i artikeln. I denna artikel beskriver Göran Svanelid
innebörden i uttrycket ”The Big 5", konkretisering av de fem förmågorna” som utgör ”The Big 5” ochen kort diskussion av olika konsekvenser av ”The Big 5”.
Klicka HÄR för att läsa artikeln

måndag 10 september 2012

THE BIG 5


De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten.


Analysförmåga:
Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslår lösningar. Förklarar och påvisar samband. Ser utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga:
Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa

Metakognitiv förmåga:
Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Förmåga att hantera information:
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga:
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.


"The BIG FIVE" som är en öppen grupp på Facebook där alla kan bidra med egna tankar och funderingar.fredag 7 september 2012

Teachers' Night på Universeum - ett NO-event för grundskolelärare


Boka in dig på årets stora NO-event för grundskolelärare, Teachers´ Night, som äger rum den 11 september 2012.


I samarbete med UR och Universeum arrangerar GR Utbildning Läromedel en helkväll med seminarier, musik, mingel, mat och överraskningar. Under ledning av TV-profilen Ann Söderlund erbjuds besökarna en spännande mix av pedagogisk inspiration för alla sinnen.

Läs mer HÄR!

onsdag 5 september 2012

QR-koder i undervisningen

  Vad är en QR-kod?


Du har säkert sett dem. Små kvadrater med svart-vita rutmönster som dyker upp här och var i staden - ofta i samband med reklam. QR-koden innehåller helt enkelt dold information, ungefär som en streckkod. I samband med reklam kan det till exempel vara ytterligare, eller utförligare information om varan eller erbjudandet. Dessa små informationsrutor kan man dock skapa själv och ladda med egen information!

Vad behöver man?

Du kan skapa koden med flera gratisprogram på nätet. Sedan kan du till exempel skriva ut dem på klistermärken eller vanligt papper, beroende på vad du ska ha den till. För att tolka QR-koder behöver du en smartphone (om vi ska tänka oss att vi ska vara mobila) med en kamera och en QR-app. Om du stöter på en kod, öppnar du din QR-app och med den tar du sedan en bild av koden som sedan tolkas åt dig.

Vad kan du använda dem till?

Böckerna i skolbiblioteket kan förses med QR-koder som ger en recension av boken, vilket kan vara behändigt för potentiella låntagare. Recensionerna skrivs naturligtvis av dina elever, som vips har fått en reell situation och mottagare att förhålla sig till.

Du vill kanske lära eleverna något om deras stads miljösatsningar för natur- eller samhällskunskapen? Spela in video eller ljud där du berättar och sätt upp QR-koder på väl valda ställen i närområdet. Eleverna kan sedan ta bilder för att visa att de varit där och svara på frågor som de skickar in till dig via SMS.

Sätt upp QR-koder där eleven måste använda omgivningen för att lösa en (matematisk?) gåta.

Låt elevera skriva en berättelse som tar med läsarna på en faktisk resa i staden. Berättelsen kan bestå av flera olika koder som "utspelar" sig på olika platser. De kan naturligtvis också få läsa utdrag ur en roman eller dikter som utspelar sig i den miljö där koden är placerad, vilket kan förhöja upplevelsen. Tänk att upptäcka Bellman på plats i Stockholm (för de som nu bor där!) I koden kan man till och med inkludera bilder som visar hur det såg ut när det begav sig.

Allt detta och mycket mer kan naturligtvis genomföras på engelska och andra moderna språk!

Nyttan?

Att få lämna klassrummet är aldrig fel, och något jag tänkt mycket på är den begränsade idrott och hälsa eleverna kommer att få med det nya gymnasiesystemet. Forskning har många gånger säkerställt det positiva sambandet mellan motion och god koncentrations- minnes och inlärningsförmåga. Det blir alla lärares ansvar att försöka främja goda motionsvanor och QR-koder kan sannerligen vara ett sätt att få ut ungdomarna på promenad!

Att se och höra saker på andra ställen än i klassrummet (som sällan är en fröjd för sinnena vad gäller inredning, färg och form) gör också att eleverna kan få en rikare upplevelse, vilket stärker engagemang och intresse.

Vem har smartphone?

Alla elever har inte smartphones, men tillräckligt många har faktiskt det är i alla fall min upplevelse. Elever kan skickas ut i par eller grupp där minst en elev har smartphone och apparna för att läsa QR finns i gratisversioner, men dessa får de naturligtvis ladda ner först.

När det gäller att skapa QR-koder behöver inte eleverna ha smartphone utan detta kan göras vid datorerna.

Läs mer om QR koder:

QR-codes in Education
40 Interesting Ways to Use QR-codes in the Classroom
 
Tips från IKT skafferiet