torsdag 11 oktober 2012

GRATTIS Anders, Malin, Rebecca och Charlotte till Torghandelspriset 2012!

GRATTIS TILL TORGHANDELSPRISET 2012!! 

 

Anders Hackzell
Nya Påvelundsskolan, Västra Göteborg

  

Anders Hackzell, lärare på Nya Påvelundsskolan i Västra Göteborg tar NO-undervisningen med eleverna i 7:an till 9:an till nya nivåer när han låter dem filma experiment för fördjupat lärande. Anders Ser hur IKT stimulerar kreativiteten och underlättar för eleverna att få struktur på sitt arbete. Min filosofi är ”Learning by doing”säger Anders Hackzell.


 

Malin Spencer och Rebecca Wallgren
Citrusgatans förskola i Västra Göteborg

 
Malin och Rebecca arbetar aktivt för att IKT verktygen blir en naturlig del i barnens vardag. Alla barn har möjlighet att fritt använda verktygen t.ex. digitalkamera, dokumentscanner, iPad, dator och interaktiv tavla.

”Vi vill att barnen skall våga prova och experimentera med verktygen för det är så man lär sig”, säger Malin och Rebecca. De fortsätter ”Att arbeta med IKT i förskolan kan vara både utvecklande, spännande och läskigt".Charlotte Dufvenius
Förskolan Gamla Åkereds Skolväg 16, Västra Göteborg

Charlotte Dufvenius har ställt sig frågan: Hur kan barnen bli mer delaktiga i sin egen och verksamhetens dokumentation? Charlotte berättar om hur barnen själva dokumenterar experiment, besök m.m. med hjälp av förskolans Ipad. På detta sätt får barnen möjlighet att återberätta och reflektera över vad de har gjort - och deras eget lärande blir synligt för dem själva. För att öka föräldrarnas delaktighet och insyn i verksamheten läggs dokumentationen in på förskolans föräldraaktivitet på Hjärntorget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.