onsdag 14 november 2012

Teknik & Natur, en resurs för förskola och skola.

Webbportalen Teknik&Natur innehåller resurser för undervisning i förskola och grundskola F-6 i teknik och de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi. Resurserna är inplacerade i den del i förskolans läroplan som beskriver barnens Utveckling och lärande med avseende på teknik och naturvetenskap. Resurserna för gundskolans årskurser F-6 knyts till de olika punkterna i Centralt innehåll och till de förmågor som beskrivs i syftestexterna. 
Under biologi till exempel hittar du för åk 4-6 rubrikerna:
  • Natur och samhälle
  • Kropp och hälsa
  • Biologin och världsbilden
  • Biologins metoder och arbetssätt
Fantastiskt att kunna gå in och ta del av alla resurser som erbjuds.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.