måndag 30 januari 2012

Tävla med Vetgirig.nu

På Vetgirig kan man tävla online i många olika ämnen och frågesporter. Helt gratis. Det enda man behöver göra är att skapa ett eget "login". Vill du testa? Gå in här.

torsdag 26 januari 2012

IKT och specialpedagogik på Torghandeln i Göteborg
Vad finns det för möjligheter och vad behöver vi lära oss mera om?
Lena Öberg, Anki Hagman & Elisabeth Lindau, Västra Göteborg

Hur kan IKT stödja elever som behöver extra stöd i sin skolvardag? Denna fråga har många pedagoger funderingar kring och den ligger till grund för Lenas, Ankis och Elisabeths torghandelinslag.

De kommer att tala om alternativa pedagogiska hjälpmedel ur ett specialpedagogiskt perspektiv, för att ge alla elever förutsättningar att lyckas, förutsättningar som är avgörande i en skola för alla elever.

Vilka utmaningar har vi framför oss? Personal behöver få tid för att lära nytt och utveckla metoder och arbetssätt. Eftersom utvecklingen går så fort ser vi behovet av att det finns specialpedagoger centralt i varje stadsdel som har som sin huvudsakliga uppgift att utveckla IKT och specialpedagogik och utbilda/fortbilda personal och elever.

Läs mer om Torghandel i Göteborg HÄR

Följ SpecIT bloggen HÄR

onsdag 18 januari 2012

Skolexempel från London 2012

Efter intensiva dagar i London med mässbesök på BETT, föreläsningar och skolbesök kommer här ett axplock (en liten film) från klassrummen där eleverna arbetar med moderna verktyg.Intervjuare Lisbeth Johanson

torsdag 12 januari 2012

Filmarkivet.se

filmarkivet.se kan du tillsammans med dina elever se unikt rörligt bildmaterial som speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle. Det är främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm som finns tillgängligt.


Filmarkivet.se är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket.

måndag 2 januari 2012

IKT i våra styrdokument - en Prezi