måndag 7 januari 2013

I huvudet på en skolledare - "Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället".

Dags att sluta prata om IT-planer, IKT-strategier säger rektor Mikael Parknäs, Smedingeskolan.
"Det är svårt att frigöra sig från att prata om IT-planer, IKT-strategier, IT-projekt och så vidare. Men det har inneburit att användandet av digitala verktyg för att utveckla lärandet har ”reducerats” till teknik och projekt. Rektorer och andra skolledare har kunnat säga ”det där med IT är inget för mig - det får andra ta hand om” och det kan, i bästa fall, betyda att man har avsatt resurser till en ”ITpedagog”. IT-pedagoger är viktiga men även här har språkbruket inneburit att många drunknar i uppgifter av allehanda teknisk art. De skall lösa allt med IT. Borde det inte heta ”Utvecklingspedagog med inriktning mot digitala kompetens”? "


Läs artikeln i Datorn i utbildningen 8/12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.