fredag 19 april 2013

Små barn, stora vetenskaper

 UR
 Kunskapsbanker

 "Inspiration till att utforska teknik och naturvetenskap i förskolan" 

"Att få med både naturvetenskap och teknik i undervisningen behöver inte vara krångligt, tvärtom, ta dig tid att utforska och lär dig med barnen! Hur uppstår en regnbåge? Hur kan man få en sten att flyta? Och vilka mynt är magnetiska?"

"Allt som rör livet och omvärlden hör till naturvetenskapen, hur saker fungerar däremot är teknik. Människan har alltid haft en nyfikenhet och önskan om att försöka förstå saker i sin omvärld och lösa problem.Vi har skapat temat för att underlätta undervisningen i förskolan och synliggöra vardagsteknik och kökskemi som man inte behöver vara teknisk för att förstå."

För att hitta inspiration, tips och idéer läs gärna mer på deras sida >> 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.