måndag 21 oktober 2013

IKT och specialpedagogik

Gunilla Almgren Bäck arbetar vid Utvecklingsenheten i Mölndal och som konsult inom IKT och specialpedagogik, skriftspråksutveckling, att skriva sig till läsning, läs- och skrivsvårigheter, digitala lärverktyg m.m. På sin blogg skriver hon mycket om detta.

På sin presentationssida skriver hon:
Ett område med särskilt fokus är digitala lärverktyg i arbetet med att skapa ett tillgängligt skriftspråk för alla, genom att främja skriv- och läsutveckling samt överbrygga läs- och skrivsvårigheter.
Bland mycket annat kan du läsa om hur du skapar ljudböcker med iPad.