onsdag 29 maj 2013

Flerspråkighet i förskola på Skolverket

På Skolverkets hemsida finns en sida om ”Flerspråkighet i förskola”, där det finns tips om hur man kan arbeta kring flerspråkighet med sånger, sagor, spel och appar, ordböcker, lexikon m.m

 Skolverket håller också på att färdigställa ett tryckt stödmaterial som beräknas vara klart i Juni och som kan vara ett stöd i det dagliga arbetet med flerspråkighet. Materialet bygger på skollagen och förskolans läroplan.

Ta del av Skolverkets tips >>

måndag 13 maj 2013

TodaysMeet

TodaysMeet.com är en tjänst som skapades för att låta en föreläsare få ta del av frågor och åsikter från sin publik, även om publiken är stor. En kanal skapas där alla under en begränsad tid kan skriva korta inlägg som alla kan se.

Som exempel på användingsområden i skolan har vi Helena Kvarnsell som på bloggen matteochno skriver om hur hon använt TodaysMeet i läxförhör på högstadiet. Pernilla Mellqvist och Jannie Jeppesen skriver på bloggen Broängens ettor om ett tyst klassråd i åk 1 där alla fick komma till tals.


måndag 6 maj 2013

Mer om "The Flipped Classroom"


Vi har tidigare här på bloggen skrivit om Daniel Barker och hur han "vänder på klassrummet". Pedagog Stockholm har intervjuat Daniel, som utvecklar sina tankar om hur han kan optimera sin undervisning. Även Pedagog Malmö har en intervju med Daniel.

Pedagog Malmö har ytterligare en intervju, med Katarina Lycken Rüter. Här berättar hon om det hon kallar "läxfilmer" och hur det har förändrat hennes undervisning.