onsdag 18 mars 2015

Fri musik för ickekomersiellt bruk


Multimediabyrån finns tyvärr inte längre. Det har ryktats att den ska återuppstå, men än så länge har inget hänt. Du som saknar Multimediabyråns alla resurser kan nu i alla fall trösta dig med att musikarkivet finns tillgängligt, med en del nytillskott, på Karl Malberts "Malberts Melodier". iPad-användare kan ta del av och ladda ner innehållet genom att installera en filhanteringsapp. Inga sladdar och iTunessynkroniseringar alltså. Musiken är fri att använda i icke-kommersiella syften.


måndag 9 mars 2015

Webbstjärnan visar hur du introducerar kod och programmering för dina elever!


Syfte med kursen:
Är att ge pedagoger en introduktion till att arbeta med kod och programmering tillsammans med sina elever.
Mål: Ge ingångar till ett arbete med programmering och kod. Diskutera vikten av kunskaper i kod och programmering. Elever och pedagoger ska bli mer medvetna om de verktyg som styr datorerna och tjänster på internet.
Webbkurs:
I webbkursen finns lektionsprov. Du har möjlighet att göra dem tills du får godkänt (ingen tidsbegränsning). För att få godkänt behöver du ha minst 80% rätt. Nya försök är inte tillåtna efter att godkänt resultat har uppnåtts (pga att du ser facit vid avklarat prov). Resultatet ser du direkt när du klickar på ”Rätta prov”.

Visst låter detta spännande! Kursen hittar du här.