iPad i skola

   
En sida som samlar rss flöden från intressanta bloggar  om iPad i förskola och skola


 
Lustfyllt lärande med iPads i förskola och skola 
På den här webbplatsen kan du som är iPad intresserad pedagog hitta tips och idéer om hur du kan använda iPad med dina elever. Du kan också läsa och titta på praktiska handledningar om några olika appar som jag anser vara väsentliga för pedagoger.