RAPPORT om Älvsborg IKT satsning

En lyckad start på en spännande utvecklingsresa. Så skulle man kunna sammanfatta var IKT-satsningen i Älvsborgs förskolor och skolor befinner sig våren 2011.


Utgångspunkt för satsningen har varit att våra skolor och förskolor ska erbjuda barnen en varierad lärmiljö, där lärprocesser och kreativt skapande stöds av många olika verktyg. En miljö som ger goda möjligheter att möta barns olika förutsättningar och behov – och som också speglar utvecklingen i övriga samhället och omvärlden. Här har IKT en viktig plats som ett av många verktyg för lärande och måluppfyllelse.

Satsningen har haft fokus på pedagogisk utveckling med hjälp av IKT som verktyg. Tekniken är endast en plattform för den pedagogiska utvecklingen. Det är pedagogernas digitala självförtroende och trygghet i att använda verktygen som är avgörande för utvecklingen av lärmiljöer.

Ladda ner rapporten HÄR.