Torghandel i Göteborg

Torghandel utgår från Center för Skolutveckling (CfS) och i samarbete med DIGG Utbildningsförvaltningen och representanter från stadsdelarna. Idéskapande och styrgrupp, CfS, stadsdelen Västra Göteborg och DIGG.Kika in på filmkanalen på You tube.
TorghandelGoteborgs kanal